Crnogorski trener dobio Pro licencu

0

Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je polaznik druge generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Darko Šuškavčević uspješno odbranio diplomski rad i stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Šuškavčević je stažiranje odradio u FK „Slovan Liberec“ iz Češke i odbranio diplomski rad na temu “Analiza rada menadžmeta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Slovan”.

Kandidat je odbranio diplomski rad u toku drugog semestra školovanja prve generacije polaznika za nacionalnu licencu za trenera golmana, pred komisijom koju su sačinjavali Dr Niko Raičković, Dragoje Leković, Dr Kosta Goranović i Boris Ljutica. Polaganju su prisustvovali Vatsolvav Mihačić direktor akademije Nogometnog saveza Hrvatske i Patrik Boner, mentor UEFA programa za edukaciju trenera golmana.

FSCG