Bajić: Zadovoljan sam trijumfom

0

Važan trijumf ostvario je Rudar juče u Golubovcima.

Izabranici trenera Bajića porazili su domaću Zetu 0-1 golom golmana Radanovića iz penala.

Trener gostiju je nakon meča bio zadovoljan .

– Ljep­šeg de­bi­ja na klu­pi ne­go ka­da po­bi­je­di­te nema. Mo­ram bi­ti za­do­vo­ljan osvo­je­nim bo­do­vi­ma, is­ko­ri­sti­li smo je­dan kiks od­bra­ne Ze­te i da­li gol, na­kon če­ga smo su­sret ru­tin­ski pri­ve­li kra­ju – re­kao je Sr­đan Ba­jić, šef struč­nog šta­ba Ru­da­ra.