FSCG donio VAŽNU odluku! Izbrisani rezultati nikšićkog kluba!

0
FSCG

Na osnovu člana 11 Pravilnika o radu stalnih komisija Izvršnog odbora FSCG, člana 2 Propozicija takmičenja za
prvenstvo Druge fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2022/2023 i člana 4 Propozicija takmičenja za
prvenstvo Kadetske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2022/2023, Komisija za takmičenje FSCG, na
sjednici održanoj 20.02.2023.godine, donijela je

O D L U K U


1.Brišu se seniorski i kadetski tim OFK „Nikšić“-Nikšić iz takmičenja prvenstava Druge fudbalske lige Crne Gore i
Kadetske fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2022/2023.


2.Brišu se rezultati seniorskog i kadetskog tima OFK „Nikšić“-Nikšić postignuti u jesenjem dijelu takmičarske sezone
2022/2023 u prvenstvima Druge fudbalske lige Crne Gore i Kadetske fudbalske lige Crne Gore.


3.Komisija za takmičenje FSCG sačiniće nove tabele za takmičenja prvenstava Druge fudbalske lige Crne Gore i
Kadetske fudbalske lige Crne Gore.


4.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „CG Fudbal“.


O b r a z l o ž e nj e


Dopisom br.437 od 16.02.2023.godine, OFK „Nikšić“ iz Nikšića je obavijestio Komisiju za takmičenje FSCG da je u
teškoj finansijskoj situaciji i da zbog toga ne može nastaviti takmičenja sa svojim selekcijama u Drugoj ligi Crne Gore
i Kadetskoj ligi Crne Gore u proljećnjem dijelu takmičarske sezone 2022/2023.


Cijeneći obavještenje OFK „Nikšić“ i činjenicu da je klub odustao od svih takmičenja svojih selekcija u toku jesenjeg
dijela prvenstva, odnosno od završetka jesenjeg dijela prvenstva do početka proljećnjeg dijela prvenstva i da njegove
selekcije nijesu odigrale zvaničnu utakmicu u proljećnjem dijelu prvenstva takmičarske sezone 2022/2023, ova
Komisija je, shodno odredbama člana 13 i člana 55 stav 1 Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG, odlučila kao
u izreci ove odluke.


Pravna pouka: Protiv ove odluke svi zainteresovani klubovi mogu uložiti žalbu Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5
dana od prijema, odnosno u roku od 5 dana od dana objave ove odluke u „CG Fudbal“ , uz uplatu propisane taks

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here