FSCG raspisao konkurs

0

Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore raspisao je konkurs za upis i školovanje kandidata za dobijanje UEFA „B“ diplome.

Zainteresovani kandidati moraju biti državljani Crne Gore, a ukoliko su državljani strane države, moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog saveza.

Uz prijavu za upis, kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta:

 1. A) Opšti kriterijumi
 • – Kratka sportska biografija, adresa i kontakt telefon;
 • – Izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu;
 • – Dokaz o završenom srednjem obrazovanju;
 • – Zdravstveno uvjerenje (ne starije od šest mjeseci);
 • – Potvrda da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu (u formi izjave kandidata)
 1. B) Posebni kriterijumi
 • – Kandidat mora imati najmanje 20, a najviše 45 godina starosti;
 • – Kandidat mora imati najmanje deset godina aktivnog igranja u klubovima Prve ili Druge lige Crne Gore ili nacionalnu „C“ licencu sa dvije godinom trenerskog iskustva;
 • – Položena provjera fudbalske tehnike, osim ako je u pitanju kandidat koji je igrao za reprezentaciju ili kandidat koji je igrao deset godina u Prvoj ligi (a da nije prošlo pet godina od prestanka aktivnog igranja).
 • Prijave sa neophodnom dokumentacijom predaju se u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore, u Kući fudbala, bulevar Veljka Vlahovica bb u Podgorici, svakog radnog dana od 9 do 17 časova ili poštom zaključno sa 15. novembrom 2019. godine.

Neblagovremena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.