FSCG: Utvrđena lista sudija i kontrolora

0

Na osnovu člana 37 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Odbor za hitna pitanja FSCG, na sjednici održanoj 15.09.2023.godine,donio je
O D L U K U o utvrđivanju Liste sudija i kontrolora za Futsal ligu Crne Gore-takmičarska sezona 2023/2024.


I Ovom Odlukom utvrđuje se Lista sudija i kontrolora za Futsal ligu Crne Gore za takmičarsku sezonu 2023/2024, koja glasi:

SUDIJE

 1. Dražen Vukčević-Podgorica
 2. Saša Goranović – Nikšić
 3. Radovan Bobičić – Danilovgrad
 4. Milosav Dragović – Budva
 5. Dušan Jovićević-Podgorica
 6. Boban Živaljević-Podgorica
 7. Vukić Femić-Podgorica
 8. Miloš Đukanović – Podgorica
 9. Žarko Laušević-Budva
 10. Marko Popović-Berane
 11. Stefan Vujošević-Podgorica
 12. Nikola Ilić- Budva
 13. Vladimir Šebek -Podgorica
 14. Borisav Ćirković-Nikšić
 15. Dejan Adamović- Bijelo Polje
 16. Sava Pešić- Berane
  KONTROLORI
 17. Veljko Bošković-Bijelo Polje
 18. Miodrag Radulović-Podgorica
 19. Vladimir Šaković-Podgorica

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here