Obavještenje centra za edukaciju trenera FSCG

0

Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore obavještava sve kandidate kojima u decembru 2019. godine ističe rok važenja UEFA ,,Pro“, UEFA „A“ i UEFA „B“ licenci, da će seminar za produženje validnosti biti održan od 20. do 22. decembra, u hotelu ,,Palma“ u Tivtu.

Treneri su dužni da uplate kotizaciju na žiro račun Centra za edukaciju trenera FSCG 525-275-92 za učešće na seminaru i izradu novih licenci, koje će biti produžene za naredne tri godine.

Iznosi kotizacija su sljedeći:

– za UEFA „Pro“ licencu 150 eura;

– za UEFA „A“ licencu 100 eura;

– za UEFA „B“ licencu 50 eura.

Treneri su obavezni da prilikom prijavljivanja na seminar dostave dokaz o uplati kotizacije.

Kandidati koji obnavljaju  UEFA ,,B“ licencu obavezni su da se prijave u hotel ,,Palma“ u Tivtu u petak 20. decembra, do 11:00 časova.

Kandidati koji obnavljaju UEFA A i UEFA ,,Pro“ licencu obavezni su da se prijave u hotel ,,Palma“ u Tivtu u subotu 21. decembra, do 10:00 časova.