Odlična vijest iz Vlade CG: Opredijeljena sredstva za stadion

0

Vlada je juče zadužila Ministarstvo finansija da, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma – Direkcijom javnih radova, planira u Kapitalnom budžetu za 2018. godinu sredstva u iznosu do milion i 395 hiljada eura, a u 2019. i 2020. godini do visine od po milion ipo eura na ime kofinansiranja projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji projekta izgradnje fudbalskog stadiona na Cetinju sa predlogom Aneksa 1 Ugovora “u skladu sa projektom čiji je cilj poboljšanje infrastrukture u oblasti sporta u Prijestonici, dodatna afirmacija sporta među mladima i stvaranje uslova da dio reprezentativnih selekcija Fudbalskog saveza igra utakmice na Cetinju kao i dalji razvoj sportskog turizma”, saopšteno je nakon sjednice. 

Vlada je donijela Uredbu o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade i premije za ostvarene sportske rezultate. 

“Uredbom su propisani precizni kriterijumi za utvrđivanje visine naknada, odnosno premija, u zavisnosti od postignutih rezultata i način njihove isplate. U diskusiji je naglašeno da se Uredbom uvodi red do donošenja Zakona o sportu, kojim će se cjelovito i dugoročno riješiti i pitanje naknada i premija za ostvarene sportske rezultate”, saopšteno je iz Vlade.

Izvor: rtcg.me