Budućnost osvojila turnir

0

Fudbaleri Budućnosti u kadetskoj konkurenciji, osvajači su trećeg po redu memorijalnog turnira „Dragan Savić“ koji je održan u Mojkovcu.

Fk_Buducnost_Logo

Budućnost je u finalu bila bolja od domaćeg Brskova . „Plavi“ su do pobjede došli golovima Obradovića i Bulatovića.

Pe­har ka­pi­te­nu Budućnosti Al­de­nu Škri­je­lju uru­čio je Lju­bo Sa­vić, dok je eki­pi Br­sko­va pe­har pre­dao De­jan Me­do­je­vić, gra­do­na­čel­nik Moj­kov­ca.

Treću poziciju na turniru zauzela je ekipa Rudara, dok je pe­har za fer-plej do­bi­lo Je­din­stvo, ko­jem je pri­pa­la če­tvr­ta po­zi­ci­ja.

Za naj­bo­ljeg fudbalera turnira pro­gla­šen je Al­den Škri­jelj, naj­bo­lji gol­man je nje­gov klup­ski drug Ta­di­ja Ta­dić, dok je naj­bo­lji stri­je­lac bio Bal­ša Ze­jak iz Br­sko­va.