FSCG: Budućnost dobila licencu!

0

Komisija za žalbe za licenciranje FSCG je, na sjednici održanoj 24.05.2019. godine, odlučivala po žalbi FK „Budućnost“.

Komisija je, nakon razmatranja uloženih žalbi i prateće dokumentacije, usvojila žalbu FK „Budućnost“ i izdala klubu licencu za nastup u UEFA takmičenjima. Uz FK „Budućnost“, licencu su ranije dobili FK „Sutjeska“, OFK „Titograd“, OFK „Grbalj“, FK „Zeta“ i FK „Lovćen“.

Ispitivanje i ocjena ispunjenosti kriterijuma u okviru sistema licenciranja vrši se u skladu sa FSCG Pravilnikom o licenciranju klubova za klupska takmičenja u organizaciji UEFA, UEFA-nim Pravilnikom o licenciranju i finansijskom fer pleju i UEFA Standardom kvaliteta licenciranja klubova, kojima su propisana načela i postupci ocjenjivanja ispunjenosti kriterijuma i upravljanja sistemom licenciranja.

UEFA će, u skladu sa sistemom finansijskog fer pleja, i dalje nastaviti da vrši finansijski monitoring klubova koji učestvuju u takmičenjima pod njenim okriljem.