Saradnja sa državama u regionu

0

Predstavnici Centra za edukaciju trenera boravili na seminaru u Portorožu.

Centar za edukaciju trenera FSCG postao je dio regionalne mreže saradnje na polju edukacije trenera i razmjene predavača. Sporazum sa ostalim državama članicama ove inicijative potpisao je direktor Centra za edukaciju trenera FSCG, Dr Niko Raičković.

Saradnja je ozvaničena na godišnjem seminaru koji je u organizaciji FS Slovenije održan u Portorožu, a ispred Slovenije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije, potpis na sporazum stavio je Rudi Bračić, predstavnik zemlje domaćina.

Na seminaru produženja UEFA ,,Pro“ i UEFA ,,A“ licence prisutno je bilo preko 440 trenera. Delegaciju FSCG predstavljali su direktor Centra za edukaciju trenera Dr Niko Raičković i sekretar Boris Ljutica.