Genije još četiri godine na čelu FSCG

0

Predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević obavljaće funkciju predsjednika FSCG u narednom četvorogodišnjem periodu.

Savićević je na danas održanoj Izbornoj skupštini FSCG dobio jednoglasnu podršku prisutnih delegata i time započeo peti mandat na mjestu prvog čovjeka Fudbalskog saveza koji će trajati do 2021. godine.
 
Izbornoj Skupštini FSCG prisustvovalo je 39 delegata, a Savićević je bio jedini kandidat za predsjednika kojeg su isti predložili za ovu funkciju.
 
Skupština je izabrala statutarne organe FSCG kojima je istekao mandat. Za članove Izvršnog odobora, koji od ovog mandatnog perioda broji 13 članova, izabrani su Vladan Vučelić, Milenko Mića Maraš, Vojislav Došljak, Mitar Matijašević, Mihailo Đurović, Mojaš Radonjić, Muhamed Gerina, Aleksandar Žurić, Adem Nurković, Momčilo Vujošević, Ivan Vukmirović i Stanko Tomičić.
 
U Disciplinsku komisiju FSCG za naredni mandat izabrani su Rajko Radulović, Dražen Medojević, Novo Braunović, Vladimir Raković i Nikola Ivanović, dok će disciplinski inspektor FSCG u naredne četiri godine biti Branislav Vukićević. Komisiju za žalbe FSCG za ovaj mandat činiće Žarko Savković, Darko Mugoša, Aleksadnar Đurišić, Balša Dragović i Nikola Marković.
 
Novi četvorogodišnji mandat dobila je i Komisija za licenciranje FSCG u sastavu Mladenka Nikčević, Živojin Stanišić, Dragan Marković, Milan Vujošević i Vladimir Ivanović, kao i Komisija za žalbe za licenciranje FSCG koju čine Dragan Đukić, Miodrag Radulović, Zdravko Begović, Veselin Ivanović i Predrag Raičković.
 
Odluke vezane za izbor statutarnih organa FSCG donijete su jednoglasno.
 
Delegati su jednoglasno usvojili i Zapisnik sa prethodne skupštine, Izvještaj o finansijskom poslovanju FSCG za 2016. godinu i Izvještaj predsjednika o aktivnostima FSCG između dvije Izborne Skupštine. Skupština je usvojila predlog za izbor revizora i izabrala revizorsku kuću „Eurorev“ za revizora FSCG u naredne dvije godine. Delegati Skupštine jednoglasno su usvojili Disciplinski pravilnik i Pravilnik o radu Arbitražnog suda Fudbalskog saveza Crne Gore.
 
Pored delegata i predstavnika medija, skupštini FSCG su prisustvovali i brojni gosti uključujući predsjednika COK-a Dušana Simonovića i direktora UEFA sektora za nacionalne sevaze Zorana Lakovića.