IO UEFA odobrio smjernice za učešće u LŠ i LE

0

Izvršni odbor Evropske fudbalske asocijacije (UEFA) održao je danas video konferenciju kojoj je prisustvovao predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević.

Članovi Izvršnog odbora UEFA informisani su o učinku radnih grupa koje je UEFA oformila u saradnji sa Evropskom klupskom asocijacijom (ECA), Udruženjem evropskih liga (EL) i FIFPro Evropa.

Radna grupa zadužena za izradu kalendara takmičenja analizirala je dva scenarija – scenario koji podrazumijeva odvijanje nacionalnih takmičenja paralelno sa evropskim takmičenjima dok bi se prema drugom scenariju nacionalna takmičenja završila prije početka nove sezone evropskih takmičenja u avgustu.

Izvršni odbor informisan je i o radu novoformirane medicinske komisije (podgrupa radne grupe) kojom predsjedava profesor Tim Mejer i koja je zadužena za ispitivanje zdravstvenih pitanja koja su vezana za ponovni start fudbalskih takmičenja. Ova grupa, koja sarađuje sa Evropskom klupskom asocijacijom i Udruženjem evropskih liga, ima zadatak da poveže dosadašnji rad liga i klubova kako bi se izradile smjernice u skladu sa najboljim dostupnim zdravstvenim protokolima.

Izvršni odbor UEFA je, uzimajući u obzir prezentacije fudbalskih saveza Belgije i Škotske, prepoznao predstavljene probleme i odobrio Smjernice za principe dostupnosti za evropska takmičenja u sezoni 2020/21. Smjernice se odnose na princip prijema u UEFA klupska takmičenja koji je uvijek zasnovan na sportskim zaslugama.

Imajući u vidu gore navedeno, UEFA podstiče nacionalne saveze i lige da istraže sve mogućnosti za odigravanje nacionalnih takmičenja kroz koja klubovi stiču pravo učešća u UEFA klupskim takmičenjima. Pri tome, UEFA još jednom ističe da zdravlje igrača, gledaoca i svih uključenih u fudbal, kao i društva u cjelosti, mora ostati primarna briga u ovom momentu.

Idealan scenario, ukoliko situacija sa pandemijom COVID-19 to dozvoli, podrazumijeva da se sva trenutno suspendovana nacionalna takmičenja nastave prema originalnom formatu kako bi se klubovima omogućilo učešće u UEFA klupskim takmičenjima. Ukoliko ova opcija ne bi bila moguća, posebno zbog problema sa kalendarom, bilo bi poželjno da se suspendovana nacionalna takmičenja nastave u promijenjenom formatu kojim bi se obezbijedio način da se klubovi kvalifikuju za evropska takmičenja na osnovu sportskih zasluga.

Ukoliko nacionalni savezi i/ili lige ne pronađu način da se trenutno suspendovana nacionalna takmičenja završe, razlozi za prekid takmičenja prije predviđenog roka mogu biti sljedeći:

– postojanje zvanične naredbe kojom se zabranjuju sportska takmičenja tako da se nacionalna takmičenja ne mogu završiti prije datuma koji bi omogućio završetak tekuće sezone u razumnom roku pred početak nove sezone,

– ukoliko postoje nepremostivi finansijski problemi koji čine završetak tekuće sezone nemogućim jer bi se time ugrozila dugoročna finansijska stabilnost nacionalnih takmičenja i/ili klubova.

Ukoliko je nacionalno takmičenje završeno prije predviđenog roka iz legitimnih razloga koji su u skladu sa gore navedenim uslovima, UEFA će od odnosnih nacionalnih saveza zahtijevati da odaberu klubove koji će predstavljati savez u klupskim takmičenjima na osnovu sportskih zasluga ostvarenih u sezoni 2019/20 u proceduri koja podrazumijeva sljedeće:

– procedura odabira klubova mora se bazirati na objektivnim, transparentnim i nediskriminišućim principima. Nacionalni savezi i lige bi inače imale mogućnost da odlučuju o konačnim pozicijama u domaćim takmičenjima, imajući u vidu posebne okolnosti svakog takmičenja,

– konačno određivanje odgovarajućih mjesta za UEFA klupska takmičenja klubu treba da potvrde nadležna tijela na nacionalnom nivou.

UEFA zadržava pravo da odbije ili izvrši procjenu predloga od strane nacionalnog saveza koji je prijevremeno završio takmičenja posebno u slučajevima:

– ukoliko nacionalna takmičenja nisu prijevremeno okončana iz razloga navedenih u Smjernicama UEFA ili na bazi drugih legitimnih zdravstvenih razloga,

– ukoliko su klubovi odabrani u proceduri koja nije bila objektivna, transparentna i nediskriminišuća, odnosno u kojoj klub ne bi bio odabran na osnovu sportskih zasluga,

– ukoliko postoji uvjerenje da se klub nije kvalifikovao na fer način.

UEFA EURO 2020

Naokon odlaganja UEFA EURO 2020 za ljeto 2021. godine, detaljnih internih pregleda i nekoliko diskusija sa partnerima, Izvršni odbor UEFA odlučio je da takmičenje zadrži ime i vizuelni identitet, odnosno da se i dalje prepoznaje kao UEFA EURO 2020.

Ova odluka dozvoljava UEFA-i da zadrži originalnu viziju takmičenja kojom se proslavlja 60 godina postojanja Evropskog prvenstva (1960-2020).

Dodatno, ova odluka poslužiće da se podsjetimo na jedinstvo koje je fudbalska porodica pokazala u odgovoru na vanredne okolnosti uzrokovane pandemijom COVID-19 i teškim vremenima kroz koje su Evropa i svijet prošli tokom 2020. godine.

Ova odluka je u saglasnosti sa posvećenošću UEFA da učini UEFA EURO 2020 održivim po pitanju zaštite životne okoline, odnosno da se ne stvaraju dodatne količine otpada. Velike količine promotivnih (brending) materijala proizvedene su tokom priprema za održavanje šampionata. Izmjene imena ili vizuelnog identiteta takmičenja značile bi uništavanje već pripremljenih materijala i proizvodnju novih.

UEFA U-21 Evropsko prvenstvo

Izvršni odbor informisan je o opciji redefinisanja ili odlaganja turnira koje će biti predstavljene i analizirane od strane Komiteta za takmičenja nacionalnih timova na sastanku koji će se održati 11. maja. Zvaničnu odluku po pitanju ovog takmičenja donijeće Izvršni odbor UEFA na sastanku koji će se održati 27. maja.

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here