Izabrani članovi Odbora trenera Jug, Sjever i Centar

0

Na osnovu člana 8 Pravilnika o radu ogranaka Udruženja fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Crne Gore, Skupština Udruženja fudbalskih trenera FSCG, na sjednici održanoj dana 24.02.2023.godine u Podgorici, donijela je O D L U K U o izboru članova Odbora trenera ogranak

Centar-Udruženja fudbalskih trenera FSCG


U Odbor trenera ogranak Centar -Udruženja fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Crne Gore biraju se:


1. Dejan Vukićević-UEFA Pro trener
2. Aleksandar Nedović-UEFA Pro trener,
3. Boris Miličković-UEFA Pro trener,
4. Nenad Vukčević-UEFA Pro trener,
5. Željko Ćetković-UEFA A trener,
6. Nedeljko Vlahović-UEFA A trener,
7. Nikola Vukčević-UEFA A trener i
8. Ivan Delić-UEFA B trener.


Mandat članovima Odbora trenera ogranak Centar-Udruženja fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Crne Gore
traje četiri godine.

U Odbor trenera ogranak Jug -Udruženja fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Crne Gore biraju se:


1.Aleksandar Miljenović-UEFA Pro trener
2.Đuro Mijušković-UEFA Pro trener,
3.Džemal Kaplanbegu-UEFA Pro trener,
4.Miloš Nikezić-UEFA A trener,
5.Golub Antoša-UEFA A trener i
6.Darko Jovićević-UEFA B trener

U Odbor trenera ogranak Sjever -Udruženja fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Crne Gore biraju se:


1. Mirko Marić-UEFA Pro trener
2. Goran Jovanović-UEFA Pro trener,
3. Boban Aković-UEFA Pro trener,
4. Rešid Pepić-UEFA A trener,
5. Dženan Radončić-UEFA A trener i
6. Ivan Kruščić-UEFA B trener.

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here