Jedan trener dobio “Pro” licencu

0

Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je polaznik druge generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Marko Vidojević uspješno odbranio diplomski rad i stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

foto:fscg

Vidojević je stažiranje odradio u FK „Lokomotiva Moskva“ iz Rusije i odbranio diplomski rad na temu “Analiza rada menadžmeta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Lokomotiva”.

Kandidat je odbranio diplomski rad u toku prvog semestra školovanja polaznika grupe A na programu za UEFA „A“ licencu, pred komisijom koju su sačinjavali Dr Niko Raičković, Aleksandar Miljenović, Dr Nikola Rkojević i Boris Ljutica.