Klubovi i savezi dobiće više od 4 miliona eura

0

Ministarstvo sporta, uložiće ove godine u klubove i saveze oko 4 miliona eura, što je više od prošlogodišnjeg, do tada, rekordnog ulaganja države u vrhunski sport, dok će preostalih 40 odsto budžeta, usmjeriti na premije i nagrade za naše najbolje sportiste, kao i dalje unaprjeđivanje sportske infrastrukture, sa posebnim fokusom na razvoj sportske infrastrukture na sjeveru Crne Gore- saopštio je ministar sporta Nikola Janović. Novi prioriteti: Stipendije za 160 najperspektivnijih crnogorskih sportista

Obrazlažući odluku o raspodjeli novca po osnovu Konkursa za sufinansiranje sportskih subjekata, Janović je na konferenciji za medije kazao da je novi konkurs trasirao i nove prioritete, te da su ove godine COK, Paraolimpijski komitet i nacionalni sportski savezi, na zahtjev Ministarstva sporta, dostavili spiskove naših najperspektivnijih sportista, za čije je stipendije ovogodišnjim konkursom ministarstvo izdvojilo 225 hiljada eura. 

Napominjući, da će spisak sa više od 160 prjedloženih stipendista, biti istaknut na internet stranici Ministarstva sporta, Janović je naglasio da ugovori sa sportskim savezima, jasno definišu obavezu da sav novac opredijeljen za stipendije, prvi put do sada, bude direktno uplaćen sportistima i to prema prjedloženoj dinamici iz programa, a da će se pri kontroli finansijskih izvještaja provjeravati, da li je navedena obaveza realizovana shodno dostavljenom programu i ugovoru sa Ministarstvom sporta.

Akcenat na kvalitetu, ne na kvantitetu: 3,5 miliona eura savezima, pola miliona klubovima

Janović je apostrofirao da je za razliku od prethodnih godina, Ministarstvo sporta odmah nakon usvajanja Zakona o budžetu za 2018. raspisalo konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata i precizirao da je od 391 prijavljenih, Ministarstvo sporta ovogodišnjim konkurskom podržalo 292 programa, dok su preostali diskvalifikovani zbog neispunjavanja zakonom utvrđenih kriterijuma konkursa i nepotpune dokumentacije. 

Nacionalnim i opštinskim savezima opredijeljeno je blizu 3,5 miliona. Tradicionalno, kao i prethodne i ove godine najviše novca dobiće, najavio je Janović, naši najistaknutiji klubovi i prioritetne, najreprezentativnije crnogorske sportske asocijacije i organizacije, počev od COK-a i Paraolimpijskog komiteta, pa do, Košarkaškog, Rukometnog, Vaterpolo, Odbojkaškog, Fudbalskog, Atletskog, Bokserskog, Karate i Dzudo saveza.

Novouspostavljene procedure Ministarstva sporta u prethodnoj godini, odrazile su se, kako je rekao i na kvalitet ovogodišnjih prjedloženih sportskih programa, tako da je povećan i broj podržanih nacionalnih i opštinskih saveza na 37, što je za 11 više u odnosu na 2017. 

Kokurskom za 2018. Ministarstvo sporta, podržalo je 255 sportskih klubova sa oko 550 hiljada eura, na čije ćemo račune uplatiti 130 hiljada eura više nego prethodne godine što je, naglasio je ministar Janović, jasan pokazatelj namjere Vlade Crne Gore i Ministarstva sporta da podržimo sve one klubove, čiji programi imaju za cilj afirmaciju sporta.

31 klub bez godišnjeg finansijskog izvještaja: Vratiće u budžet države blizu 50 hiljada eura

 Janović je takođe saopštio, da su strože mjere finansijske kontrole nad trošenjem državnog novca opredijeljenog za sport, koje je Ministarstvo sporta uvelo prošlogodišnjim konkursom, rezultirale odgovornijim odnosom sportskih subjekata prema javnom novcu, kao i usmjeravanju sredstava onima kojima su opredijeljena, a to su sportisti. Ministar je medjutim novinarima kazao, da jedan dio klubova, tačnije njih 31, nijesu dostavili godišnje izvještaje o namjenskom utrošku novca opredijeljenog prošlogodišnjim konkursom, zbog čega će, kako je naglasio, ti klubovi imati obavezu da u budzet Crne Gore vrate gotovo 50 hiljada eura. 

Cilj Vlade je da kroz aktivnosti Ministarstva sporta, u oblasti vrhunskog sporta, sportske infrastrukture, školskog i dječijeg klupskog sporta, država Crna Gora obezbijedi ambijent u kojem će naši sportisti nastaviti kontinuitet značajnih sportskih rezultata koji su obilježili 2017. uz jačanje njene uloge na međunarodnoj sportskoj sceni- zaključio je ministar Janović, napominjući da će Odluka o konkursu, biti objavljena na sajtu Ministarstva sporta, sa precizno definisanim terminima i dinamikom potpisivanja ugovora sa sportskim subjektima i taksativno navedenim obrazloženjima ko je koliko dobio novca i ako nije, zašto nije?!