KUP: Mornar “srušio” Lovćen

0

Pioniri Mornara osvajači su Kupa Srednje regije.

Oni su u finalnom meču na “Topolici” savladali Lovćen 2:0.

Golove za ekipu iz Bara postigli su Mihaljević i Ljujić.

MORNAR-LOVĆEN 2:0

MOR­NAR: Pe­ja­ko­vić, Ni­ke­zić (Ko­va­če­vić), Mi­lja­nić (Šo­škić), Jo­vi­će­vić, Vu­ja­čić, Mar­stje­po­vić, Ha­bi­bo­vić, Fu­štić, Sto­ja­no­vić (Rat­knić), Li­či­na, Mi­ha­lje­vić (Lju­ljić).

LOV­ĆEN: Mar­ko­vić, Ka­lu­đe­ro­vić (Ko­nje­vić), F.Mi­lje­no­vić (La­lić), Zu­ber, N.Mi­lje­no­vić, Ra­do­šić, Dra­ško­vić (Cvet­ko­vić), Ta­tar (Za­dri­ma), Tmu­šić (Iva­no­vić), Vu­jo­vić, Vic­ko­vić (Ka­pi­so­da).