Maslovar: Đurović ne može biti kandidat za predsjednika

0

Fudbalsku,ali i  kompletnu sportsku javnost, želim da obavijestim o novoj manipulaciji uoči izbora za predsjednika UK FSCG – JUG,kaže u današnjem saopštenju za javnost Nenada Maslovara.

Rok za predaju dokumentacije istekao je 04.05.  u ponoć, a ja sam traženu dokumentaciju , pri čemu je ista ovjerena u kancelariji UK FSCG – JUG od strane sekretara Dragana Peraša predao istog dana.

Međutim, danas su krenule malverzacije i drastično kršenje propisa.

Verifikaciona komisija UK FSCG – JUG zasijedala je u 12h i nije donijela odluku o kandidaturama.

Naime, ja sam uložio žalbu na kandidaturu Mihaila Đurovića, jer nikako ne može biti kandidat za predsjednika jer je njegova kandidatura suprotna i kosi se sa novim zakonom o sportu ( Sl. List CG br. 044/18 od 06.07.2018.god. ) i njegovom članu 62 koji je vrlo eksplicitan u ovom dijelu, i koji ni u kom slučaju ne dozvoljava da lice koje je odbornik u Skupštini Opštine Budva , nikako ne može biti predsjednik jedne sportske organizacije što potvrđuje Rješenje broj:101-082/21—309/2 od 06.05.2021 god. kao ni član upravnog odbora.

Gospodin Đurović nije prekršio ovo samo svojom kandidaturom , već to radi u poslednjih skoro pola godine, od kada je formirana nova lokalna vlast u Budvi , a u parlamentu vrši funkciju odbornika.

Za to imam i dokaze , jer sam preko svoga advokata podnio zahtjev u slobodan pristup informaciji, protokolisan u službi SO Budva.

Odgovor koji smo dobili je da na dan 06.05.2021. godine,  Mihailo Đurović obavlja funkciju odbornika u SO Budva.

Samim tim sve je jasno svima , samo nije ljudima koji rade u kancelariji UK FSCG –JUG .

Odluku o kandidaturi nisu donijeli, već su mi saopštili da traže mišljenje FSCG .

Koliko je malverzacija u oči izbora potvrđuje i sjednica trenera UK FSCG – JUG , gdje se na njoj pojavilo svega 7 trenera  koji su htjeli u manjini  da odlučuju i daju podršku Mihailu Đuroviću.

Mislim da sa ovim postupkom krše izbornu proceduru jer kako je rok istekao 04.05 trebalo bi da potvde samo moju kandidaturu.

U prilogu vam dostavljam moj dopis dostavljen kancelariji  UK FSCG- JUG koji je uredno zaveden pod br. 102/21, kao i rešenje da Mihailo Đurović i dalje obavlja funkciju odbornika u SO Budva,kaže se u saopštenju za javnost Nenada Maslovara.

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here