Napokon raspisan tender za gradnju stadiona

0

Tender vrijedan gotovo devet miliona eura za izgradnju novog fudbalskog stadiona na Cetinju raspisan je danas i trajaće narednih 37 dana.

.

Prijestonica Cetinje, uz podršku i saradnju sa Vladom Crne Gore i Fudbalskim savezom Crne Gore, realizuje aktivnosti na izgradnji stadiona na Cetinju u skladu sa UEFA standardima.

Kako je saopšteno iz Prijestonice za realizaciju projekta urađena je sva potrebna prostorno planska dokumentacija, te glavni projekat stadiona na osnovu koga je Ministarstvo održivog razvoja i turizma izdalo građevinsku dozvolu.

Na taj način su se stekli uslovi za nastavak aktivnosti u cilju realizacije ovog veoma značajnog projekta, koji će omogućiti kvalitetnije uslove za razvoj sporta, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou„, navodi se u saopštenju.

.

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje Aleksandar Bogdanović istakao je da planirani stadion, po svojim karakteristikama, zadovoljava najzahtjevnije standarde UEFA, čime se stvaraju uslovi za odigravanje međunarodnih utakmica i utakmica nacionalnih selekcija.

U oblikovnom smislu na dizajn stadiona je uticalo više faktora. Sama lokacija za izgradnju u okviru istorijskog jezgra zahtijevala je posebnu senzibilnost u projektovanju fasada. Takođe, projektovanim kapacitetom stadiona, vodilo se računa da on bude primjeren ambijentu i potrebama Cetinja„, naglasio je Bogdanović.

Ukupan kapacitet stadiona iznosiće 5 hiljada i 192 gledaoca, što je u skladu sa zahtjevima UEFA za odigravanje reprezentativnih utakmica.

.

Organizaciono, stadion je podijeljen na četiri segmenta koji su raspoređeni oko terena za igru. Istočni segment dominantno čini istočna tribina stadiona kapaciteta 2 hiljade i 103 gledaoca na tribini i 98 u ložama. Zapadni segment je u arhitektonsko gradjevinskom smislu sličan istočnom, ali je distribucija sadržaja dijelom izmijenjena, prilagodjeno potrebama fudbalskih ekipa, delegata i osoblja na utakmicama, kao i zahtjevnim potrebama medija. Zapadna tribina stadiona je kapaciteta 2 hiljade i 129 gledalaca na tribini i 145 u ložama. Sjeverni segment čini nenatkrivena tribina kapaciteta 717 mjesta rezervisana za gostujuće navijače, dok južni segment čini prizemni dio opredijeljen za komercijalne sadržaje orjentisane na pristupni trg„, pojasnio je Bogdanović.

Rok završetka radova je 3 godine.

Izvor: RTCG.ME