“Ne da samo ne žele pomoći, već nam žele uzeti čak i ono što nam je Zakon predvidio”

0

Saopštenje za javnost KMF Zora:

Obraćamo Vam se kao sportski subjekat koji promoviše inkluzivnost i raznolikost, podržavajući svaku naciju, manjine i različite zajednice, a zbog čega se suočavamo sa višegodišnjom diskriminacijom.

Mi uprkos tome nećemo odustati od naših principa, jer raznolikost je ključna za naš uspjeh i uvjek ćemo raditi da se svako osjeća dobrodošao u naš klub pa odakle god on dolazio. Znamo da naš takav rad smeta dostini, pa nas zbog toga ne da samo ne žele pomoći, već nam žele uzeti čak i ono što nam je Zakon predvidio, a što će se u nastavku sigurni smo primijetiti.

Mi smo jedan od od subjekata koji je podnio žalbu na odluku prvostepenog organa za javni konkurs za sufinansiranje sportskih organizacija za 2024.godinu u opštini Danilovgrad, a sada imamo mješavinu šoka, zabrinutosti i zbunjenosti, jer smo kao podnosilac žabe dobili obavještenje sa strane Sekretarijata za društvene djelatnosti da postoje velike nepravilnosti primijećene sa strane drugostepenog organa, Glavnog administratora opštine Danilovgrad, koji je naložio da se moraju otkloniti u ponovnom postupku prvostepenog organa.

Kako to da je drugostepeni organ oborio odluku prvostepenog organa kada su u prvostepenom organu sve suvi profesionalci koji znaju svoj posao?

Tačnije, komisija za vrednovanje programa koju je sastavio predsjednik opštine Danilovgrad a koja je sa menadžmentom vrha opštine usko povezana, odnosno ojačana bratskom, kumovskom, supružnom i naravno partijskom linijom, a čiji je rad sa strane drugostepenog organa ocijenjen kao nekvalitetan. Srce nam se slomilo kada smo ovo pročitali, jer to su sve lica koja imaju status profesionalaca, odnosno lica koja su plaćena za taj rad, šta to znači onda za nas koji volontiramo, odnosno koji imamo status amatera?

Zanima nas sada posebno da li će članovi komisije za vrednovanje programa imati neke novčane nadoknade za “nevaljani” rad?

Zanima nas da li će štetu koju su pretrpjeli sportski klubovi koji su zbog ovakvog postupanja na samom gašenju u djelatnosti od javnog značaja, kao i štetu koja se mora platiti sa računa opštine Danilovgrad za uspješne žalbe nadoknaditi iz sopstvenog džepa predsjednik opštine koji je sastavio tu komisiju, kao i članovi komisije ili kako to uvjek i biva mi obični građani?

Znajući da su svi navedeni poznati kao teške poštenjačine, naravno da neće dozvoliti ovu zadnju opciju, ali smo je morali navesti čisto da svi znaju da je i ta opcija postojala. Uz to što smo sigurni da će navedena lica da nadoknade pričinjelu štetu očekujemo da po hitnom postupku se pokrenu čak i disciplinski postupci jer neko mora za ovo odgovarati, a ne bi nas začudilo ni da neko ili možda svi ne podnesu moralnu ostavku, jer i to veliki ljudi rade, a sigurni smo da ih ima ovdjen!

Transparentnost je ključna za sve nas u društvu, pa stoga tražimo shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama da nam se svima u ovom mejlu dostave informacije da li su članovi iz komisije za vrednovanje programa primile nadoknade do današnjeg dana i kolike iznose datumski, a takodje i da li se od budžeta za sport slučajno takodje na isti način.

Mi ne vjerujemo da se bilo šta potrošilo od tih 250.000 eura. Čak smo i sigurni da nije, jer to bi bilo prvo nepošteno, a dodatno i kažnjivo, ali moramo to da pitamo zbog jedne naše znatiželjne komšinice koja nije u ovome mejlu, mi stvarno istinski pokušavamo da je ubijedimo da nije, ali nemamo sa čime da pokrijemo te naše tvrdnje pa nam pomozite.

Ta znatiželjna komšinica je isto primijetila na svome kalkulatoru da profesionalci iz prvostepenog organa nijesu odlukom tačno sabrali 20% od čitavog budžeta, već manje, pa ako bude trebalo možemo da je kontaktiramo da pomogne u novom odlučivanju prvostepenom organu tako što će im posuditi taj njen kalkulator, ako članovi komisije nemaju ili njihov ne funkcioniše, a što na to ukazuje upravo i pobijena odluka.

Inače da znate da naš klub iako je tražio odavno, još nije dobio ni dokumentaciju sa javnoga konkursa pa smo nekako skarabudžili našu žalbu i uspjeli da kao amatari poništimo odluku prvostepenog organa, tj profesionalaca i zbog toga smo priznajemo veoma šokirani!

Što se tiče rokova, kako je moguće da se sve ovoliko odužilo? Možda su se svi zajedno zabavljali tražeći neke izgovore? Žalba na prvostepenu odluku je podnešena 15.03.2024.godine, Glavni administrator donio rješenje 30.04.2024. godine, pa proizilazi da je Sekretarijat za društvene djelatnosti kucao jednu rečenicu punu nedelju dana, odnosno istu završio 07.05.2024.godine?

Shodno ZUP-u tako nije sigurno predvidjeno, a kako nikada nije bilo više službenika u opštini Danilovgrad, a ni većih plata, naravno da se očekuje da se mora raditi mnogo brže, tj ekspeditivnije!

U svakom slučaju, nadamo se da će se situacija razjasniti, da će se troškovi nadoknaditi Opštini Danilovgrad, nama sportskim klubovima koji obavljamo djelatnost od javnog značaja, a da će građani na kraju biti ti koji će profitirati, jer, na kraju dana, to je ono što je zaista bitno.

Nije od gorega iz korektnosti takodje podsjetiti ako se neko zaboravio da radnje koje se učine protiv djelatnosti od javnog značaja mogu biti veoma kažnjive shodno ZKP-u Crne Gore, države koju vjerovatno neki ne priznavaju kao svoju, ali im to ne predstavlja problem da od nje iste izuzetno prihoduju na svakorazne načine!

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here