Nikola Simović: Napravićemo analizu i izaći pred javnost

0
foto: B.Stanojević (arhiva)

Fudbaleri Mornara visoko su poraženi od Petrovca u prošlom kolu 1. CFL. Barski prvoligaš je pretrpio poraz od 1:5!

U meču protiv „nebeskoplavih“ domaćin nije pružio otpor, a kako piše Dan, si­tu­a­ci­ja je alar­mant­na, ka­ko me­đu igra­či­ma, ta­ko i me­đu neo­d­go­vor­nim po­je­din­ci­ma iz Upra­ve ko­ja je ne­dav­no for­mi­ra­na.

Za bru­ku i sra­mo­tu ko­ju je pri­re­di­la ve­ći­na igra­ča, ali i za ono što se de­ša­va­lo na tri­bi­na­ma na ovoj utak­mi­ci, ne­ko će mo­ra­ti da od­go­va­ra.

Predsjednik kluba Nikola Simović kazao je u izjavi za Dan da nije bio na utakmici, ali da je upoznat sa situacijom.

Ni­sam bio na utak­mi­ci pro­tiv Pe­trov­ca, ali sam upo­znat sa si­tu­a­ci­jom. Na­pra­vi­će­mo ana­li­zu svih de­ša­va­nja i iza­ći pred jav­nost za ko­ji dan – is­ta­kao je Si­mo­vić, prenosi Dan.