Sjajne partije naših klubova na “Olimpus kupu”

0

Fudbalski klubovi Porto iz Podgorice (selekcije 2005. i 2007. go­di­šte) i Kalčo uče­stvo­vali su po­čet­kom apri­la na ve­li­kom prestižnom tur­ni­ru „Olim­pus kup“ u Grč­koj.

Ekipa Porta je na ovom turniru prikazala sjajne partije. Oba sastava su bi­la prva u svojim grupama, a on­da su fudbaleri ro­đe­ni 2005. go­di­ne za­u­sta­vlje­ni u po­lu­fi­na­lu od grč­kog Va­va­di­a­ko­sa.

Oni su u me­ču za tre­će mje­sto sa­vla­da­li ekipu Fer pleja sa Kosova.

Bolji rezultat ostvarili su dječaci rođeni 2007. godine. Oni su “Olimpus kup” okon­ča­li na mje­stu broj dva.

Zanimljivo je istaći da su u po­lu­fi­na­lu su bi­li bo­lji od Atro­mi­to­sa, dok su u fi­na­lu po­ra­že­ni od našeg drugog predstavnika na turniru, ekipe Kalča.