Raičković: Stručno vijeće FSCG se vodi isključivo sportskim kriterijumima

1

Direktor Centra za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG), Niko Raičković obratio se pismom fudbalskoj i sportskoj javnosti u Crnoj Gori kako bi predstavio činjenice koje se odnose na rad pomenutog centra.

Saopštenje Raičkovića prenosimo u cjelosti.

– Ujedno ću iskoristiti ovo pismo kao priliku da direktno odgovorim kandidatima koji nijesu primljeni na školovanje za UEFA Pro licencu, a koji su kroz nekoliko saopštenja i novinskih tekstova pokušali da diskredituju Centar za edukaciju trenera, mene kao direktora i Stručno vijeće kao organ koji predlaže listu kandidata za upis na školovanje.

Želim da podsjetim da je Centar za edukaciju trenera FSCG potpisnik UEFA Trenerske konvencije kojom su regulisana sva pitanja vezana za angažman i edukaciju trenera u savezima koji su članovi UEFA-e. Programi za edukaciju trenera svih saveza članova UEFA su, takođe, regulisani ovom Konvencijom i Centar za edukaciju trenera FSCG je iste u potpunosti uskladio sa programima i preporukama, pa su svi programi edukacije koji se sprovode u Centru za edukaciju, od nacionalne licence za trenere golmana pa do programa za sticanje zvanja trenera sa UEFA Pro licencom, usklađeni na adekvatan način. UEFA Konvencija propisuje i uslove za prijem kandidata na školovanje za sve pojedinačne programe koji se organizuju u centrima za edukaciju trenera svih saveza koji su članovi UEFA-e. Kada je u pitanju UEFA Pro licenca, u članu 18 UEFA Trenerske konvencije se u dijelu uslova navodi da:

– Kandidat mora ispunjavati sledeće uslove da bi bio primljen na školovanje za UEFA Pro licencu:

da ima važeću UEFA A licencu,

da ima najmanje jednu godinu trenerskog iskustva nakon sticanja zvanja trenera sa UEFA A licencom kao šef stručnog štaba na seniorskom ili omladinskom nivou ili kako asistent (pomoćni trener) u profesionalnom fudbalu.

Kriterijumi koje propisuje Konvencija su eliminatorni prilikom selekcije kandidata, odnosno svi kandidati koji ne ispunjavaju ova dva kriterijuma ne mogu biti upisani na školovanje za UEFA Pro licencu.

Osim UEFA kriteruijuma za upis na Pro licencu postoje i dodatni kriterijumi koje propisuju svi nacionalni savezi koji organizuju edukaciji na ovom niovu. Shodno odredbama Pravilnika o radu Centra za edukaciju trenera FSCG (članovi 12. i 13.) kao dodatni kriterijumi za upis na školovanje za UEFA Pro licencu uzimaju se:

ocjena na polaganju ispita za UEFA A licencu (najmanje 8+);

UEFA kriterijum od minimum godinu dana rada sa UEFA A licencom, koji je u daljem razrađen na sledeći način:

rad u seniorskom fudbalu (Prva ili Druga liga),

rad u selekcijama Fudbalskog saveza Crne Gore,

koordinatori FSCG angažovani u omladiskoj i kadetskoj ligi;

preporuka kluba;

preporuka UEFA za upis kandidata iz ženskog fudbala.

Nakon pregleda dostavljene dokumentacije ustanovljeno je da 13 kandidata ne ispunjavaju UEFA uslove (koji su eliminatorni), nakon čega je Stručno vrijeće Centra za edukaciju trenera FSCG, primjenom dodatnih kriterijuma i bodovanjem svih kandidata sa validnom dokumentacijom ustanovilo Predlog liste kandidata za upis na školovanje za UEFA Pro licencu na kojoj se nalazilo 20 trenera. Kandidati koji su se našli na listi predloženoj od strane Stučnog vijeća primljeni su na školovanje za UEFA Pro licencu, kao polaznici četvrte generacije, odlukom tročlane Stručne komisije za prijem trenera FSCG.

Ono što moramo naglasiti jeste da je UEFA Trenerskom konvencijom omogućila centrima za edukaciju trenera da na školovanje za UEFA Pro licencu prime do 50% stranih državljana na školovanje od ukupnog broja kandidata – među polaznicima četvrte generacije školovanja za UEFA Pro licencu nalaze se tri strana državljanina što predstavlja 15% od ukupnog broja upisanih kandidata na školovanje. Takođe, poštujući preporuku UEFA-e na školovanje za UEFA Pro licencu upisan je i jedan kandidat koji je trener u klubu ženskog fudbala.

Prilikom odabira kandidata za upis na školovanje Stručno vijeće Centra za edukaciju trenera FSCG vodilo se isključivo sportskim kriterijumima, kao i tokom svih ranijih konkursa, a ne bilo kakvim drugim kriterijumima. Veliko interesovanje koje je vladalo za upis na školovanje za UEFA Pro licencu – prijavljena 74 kandidata, gotovo četiri puta više od broja upisanih, najbolje oslikava komplikovanost konkursa.

Konkursi za upis kandidata na školovanje za UEFA Pro licencu organizovaće se i narednih godina i svi kandidati koji budu ispunjavali osnovne uslove propisane UEFA Trenerskom konvencijom imaće jednake šanse za sticanje najvećeg trenerskog zvanja u Evropi. Na konkursima će se, kao i do sada, u obzir uzimati isključivo sportski kriterijumi, a ne bilo kakve pripadnosti što se Centru za edukaciju i Stučnom vijeću pokušava staviti na teret kroz razna saopštenja i javne nastupe. Stručno vijeće i Centar za edukaciju uvijek će se voditi isključivo sportskim principima.

Kandidati koji su putem saopštenja i javnih nastupa izrazili nezadovoljstvo odlukom Stručnog vijeća Centra za edukaciju trenera nakon primjene svih kriterijuma nijesu se našli među 20 primljenih kandidata. Kvalifikacije svih primljenih kandidata su u pojedinim ili svim kriterijumima bile bolje od onih koje su imali kandidati koji nisu primljeni na školovanje.

Kroz poslednje saopštennje koje su potpisala trojica kandidata izrečena je neistina koja se odnosi na činjenicu da predsjednik Stručnog vijeća Centra za edukaciju trenera „nije potpisao zapisnik i listu predloženih kandidata“ o čemu postojani pisani trag. Iznošenjem proizvoljnih i netačnih konstatacija kolege potpisnici saopštenja krše Kodeks ponašanja članova fudbalske organizacije i nanose nemjerljivu štetu Stručnom vijeću. Pravilo je da tročlana komisija, odnosno njen predsjednik potpisuju odluku o izboru kandidata za trenera Pro licence, a ne zapisnik.

Bez želje da ovu polemiku dovodim na nivo ličnog neću odgovoriti na konstatacije kolega potpisnika saopštenja, a koje se odnose na moj profesionalni i lični dignitet. O tome neka sud daju generacije i generacije učenika i studenata kojima sam bio profesor, kao i trenera koji su bili polaznici edukacija u kojima sam učestvovao. Uvijek sam bio Niko Raičković, imao svoj stav i mišljenje, odluke donosio u skladu sa pravilima i svojim ubjeđenjima, a ne na osnovu pritisaka sa bilo koje adrese, što ću činiti i ubuduće.

Centar za edukaciju trenera FSCG je otvoren za saradnju, za sugestije svih učesnika u radu i sve kritike koje dolaze sa relevantnih adresa uzete su u obzir i analizirane sa ciljem daljeg unaprijeđenja rada. Analizom i uvažavanjem smislenih kritika i sugestija vjerujem da ćemo unaprijediti dalji rad Centra za edukaciju trenera koji će iznjedriti nove kvalitetne fudbalske trenere kakvih u Crnoj Gori ima i kakvih će uvijek i biti. To je bio princip kojeg smo se pridržavali od početka rada Centra za edukaciju i siguran sam da su programi edukacije bolji i kvalitetniji iz godine u godinu, u šta su svi polaznici edukacija imali priliku da se uvjere.

U nadi da sam ovim pismom uspio da odgovorim na pitanja otvorena kroz saopštenja za javnost koja su se mogla pročitati u prethodnom periodu, zatvaram dalju polemiku na navedene teme uz napomenu da Centar za edukaciju počiva na sportskim principima jednakosti i solidarnosti. Sa željom da nam svima 2022. donese uspjeh, sreću i zdravlje, srdačno vas pozdravljam – stoji u saopštenju Raičkovića.

1 Komentar

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here