Zaslužen trijumf Mornara

0

Mornar je na teškom gostovanju zasluženo slavio nad ekipom Sutjeske 0-1.

foto: Bajko Stanojević (arhiva)

Pomoćni trener ekipe sa “Topolice” Zoran Đurašković je kazao da Mornar u svakom meču treba da pruža partije kao iz Nikšića.

Od­i­gra­li smo vr­lo do­bro, to je mo­del po ko­me bi tre­ba­lo da pru­ža­mo i na na­red­nim utak­mi­ca­ma. Igra­li smo str­plji­vo i če­ka­li pro­tiv­nič­ke gre­ške. Kasnije smo da­li gol igra­li i ljep­še i lak­še i na kra­ju za­slu­že­no po­bi­je­di­li – re­kao je Zo­ran Đu­ra­ško­vić.