Selektor dobio PRO licencu

0

Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je polaznik druge generacije školovanja za UEFA „Pro“ licencu Boris Miličković uspješno odbranio diplomski rad i stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Miličković je stažiranje odradio u FK Herta Brelin iz Njemačke i odbranio diplomski rad na temu “Analiza rada menadžmeta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Herta“.

Kandidat je odbranio diplomski rad u toku prvog semestra školovanja prve generacije polaznika za nacionalnu licencu za trenera golmana, pred komisijom koju su sačinjavali Dr Niko Raičković, Dragoje Leković, Dr Kosta Goranović i Boris Ljutica.

FSCG.ME