FS Južne regije prestao sa radom!

0

Vanredna sjednica Skupštine Južne regije održana je danas u Radanovićima.

Glavna tačka dnevnog reda bila je formalno gašenje FS Južne regije zbog usaglašavanja sa Statutom Fudbalskog saveza Crne Gore, kao i odredbama novog Zakona o sportu.

Delegati Vanredne Skupštine jednoglasno su donijeli odluku o prestanku rada FS Južne regije u ovom obliku, kao i o osnivaju Udruženja klubova – Jug, koje će od sada obavljati poslove koji su bili u ingerenciji FS Južne regije.

Uz to, sva pokretna i nepokretna imovina FS Južne regije prelazi u vlasništvo FSCG, koji će sva ta sredstva opredijeliti za funkcionisanje Udruženja klubova – Jug.

Vanrednoj Skupštini FS Južne regije prisustvovali su predsjednik FSCG Dejan Savićević i generalni sekretar Momir Đurđevac.