Nova stručna snaga u crnogorskom fudbalu

0

Centar za edukaciju trenera FSCG obavještava da je Simo Medigović uspješno odbranio diplomski rad i time stekao zvanje trenera sa UEFA „Pro“ licencom.

Ova UEFA “Pro” licenca Medigoviću otvara vrata ka najvišim nivoima trenerske struke i potvrđuje njegovu posvećenost i znanje. Sa sve većim brojem kvalifikovanih trenera, crnogorski fudbal jača svoju stručnu bazu i podiže kvalitet igre.

Simo Medigović odradio je stažiranje u Fortuni iz Diseldorfa i odbranio diplomski rad na temu ,,Analiza rada, menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu Fortuna Diseldorf“.

Medigović je rad odbranio pred komisijom u sastavu Dr Niko Raičković, Dr Nikola Rakojević, Vasilije Milošević, Boris Ljutica i Dragoje Leković.

Kao i prethodni kandidati IV generacije koji su uspješno odbranili diplomski rad, Medigović je ispit polagao iz dva dijela, praktičnog i teorijskog. Praktični dio sastojao se od organizacije korektivnog treninga iz analize utakmice ili skautinga budućeg protivnika, dok je teorijski dio prezentacija sedmodnevnog stažiranja u klubu.

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here