Danas vanredna Skupština FSCG!

Vanredna Skupština Fudbalskog saveza Crne Gore održaće se danas.

Skupština će se održati u salonu „Lesendro“ hotela „Ramada“ u Podgorici sa početkom u 13 časova.

Za vanrednu Skupštinu FSCG utvrđen je sljedeći dnevni red

1. Otvaranje Skupštine;

2. Izbor radnih tijela Skupštine;
a) radnog predsjedništva,
b) verifikacione komisije,
c) izvjestioce,
d) zapisničara,
e) ovjerivače zapisnika.

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine FSCG održane 03.07.2018. godine;

4. Predlog Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore;

5. Tekuća pitanja.

Advertisements