Delegacija Centra za edukaciju trenera FSCG boravila na Kipru

0

Delegacija Centra za edukaciju trenera FSCG, koju su činili direktor Dr Niko Raičković i edukator i sekretar centra Boris Ljutica, boravila je od 26. do 28. novembra na trodnevnoj UEFA Konferenciji trenerskih edukatora na Kipru.

Konferencija, koja se održavala u Nikoziji, okupila je preko 250 učesnika, direktora centara za edukaciju trenera i starijih edukatora svih članica UEFA, ali i gostiju edukatora trenera iz cijelog svijeta.

Na početku prvog dana seminara, sve učesnike pozdravili su Luis Rubiales, potpredsjednik UEFA i predsjednik FS Španije, kao i predsjednik FS Kipra George Kumas.

Direktor fudbalske edukacije UEFA Frank Ludolf napravio je kompletan pregled dvogodišneg rada, od konferencija u Belfastu 2017. do Nikozije 2019, sa svim UEFA centrima za edukaciju trenera. Glavne promjene tiču se statusa edukatora u nacionalnim savezima, tendencija da budu trajno povezani sa savezom, kao i njihovo regrutovanje i usavršavanje kroz UEFA seminare i nacionalne kurseve za edukaciju edukatora trenera, ali i uvođenje novog UEFA C programa i njegovo implementiranje u piramidu UEFA edukacije.

Drugog dana seminara UEFA edukatori i instruktori Deni Rajser, Kris van der Hagen i Peter Rudbek su se osvrnuli na identifikaciju i razvoj edukatora trenera u nacionalnim savezima, sa akcentom na stvaranje mreže edukatora kroz nacionalni savez uvezan među sobom, ali i sa članicama UEFA. Drugi radni dan se završio teorijskom, a zatim i praktičnom prezentacijom korektivnog treninga sa UEFA A programa trenera U-19 tima Anartozisa Markosa Spanosa.

Treći radni dan počeo je novim sistemom ocjenjivanja kandidata na UEFA programimam, koji je predstavio Džon Pikok, UEFA edukator i instruktor, koji se i osvrnuo na buduće korake edukacije u Evropi, dok je selektor reprezentacije Kipra Ran Ben Šimon govorio o održavanju trenerske edukaciju u savezu i razvoju mladih igrača u skladu sa potrebama savremenih trendova.

Seminar je zaključio direktor fudbalske edukaciju UEFA Frank Ludolf zajedničkom diskusijom sa svim učesnicima.

Rad seminara bio je koncipiran na konstatnoj interakciji i u radionicama zemalja učesnica, a crnogorska delegacija je imala značajno i odlično ocijenjeno učešće tokom seminara, u svim aktivnostima, posebno u dijelu prezentacije rada, kako na teorijskoj, tako i na praktičnoj osnovi.