FSCG: Konkurs za upis na…

foto: fscg.me

Centar za edukaciju trenera Fudbalskog saveza Crne Gore raspisao je konkurs za upis i školovanje kandidata za dobijanje UEFA „B“ diplome.

Zainteresovani kandidati moraju biti državljani Crne Gore, a ukoliko su državljani strane države moraju imati saglasnost matičnog nacionalnog saveza.

Uz prijavu za upis, kandidati moraju dostaviti sljedeća dokumenta:

A) Opšti kriterijumi

  • – Kratka sportska biografija, adresa i kontakt telefon;
  • – Izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu;
  • – Dokaz o završenom srednjem obrazovanju;
  • – Zdravstveno uvjerenje (ne starije od šest mjeseci);
  • – Potvrda da kandidat nije krivično kažnjavan za djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje stručnog rada u fudbalu (u formi izjave kandidata)

B) Posebni kriterijumi

  • – Kandidat mora imati najmanje 20, a najviše 45 godina starosti;
  • – Kandidat mora imati najmanje šest godina aktivnog igranja u klubovima Prve ili Druge lige Crne Gore ili nacionalnu „C“ licencu sa jednom godinom trenerskog iskustva;
  • – Položena provjera fudbalske tehnike, osim ako je u pitanju kandidat koji je igrao za reprezentaciju ili kandidat koji je igrao sedam godina u Prvoj ligi (a da nije prošlo pet godina od prestanka aktivnog igranja).
  • Prijave sa neophodnom dokumentacijom predaju se u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore, u Kući fudbala, bulevar Veljka Vlahovica bb u Podgorici, svakog radnog dana od 9 do 17 časova ili poštom zaključno sa 4. decembrom 2017. godine.

Neblagoveremena i nepotpuna dokumentacija neće biti razmatrana.

 

Advertisements