Iz Grblja otišlo osam fudbalera!

0

Sprema se prava rekonstrukcija ekipe Grblja!

foto: CG Fudbal/B.Stanojević

Uprava kluba se zahvalila na saradnji čak osmorici fudbalera.

Slobodni u izboru novog kluba su: Ni­ko­la Če­le­bić (Mladost LJ.), Vo­jin Pa­vlo­vić, Ša­le­ta Kor­dić, Bo­jan La­za­re­vić, Žar­ko Ko­rać, Zo­ran Kne­že­vić, Ste­fan Spa­so­je­vić i Mar­ko Ni­ko­lić .

S druge strane, uprava je za sada angažovala samo dva pojačanja.