Polaganje ispita za fudbalske agente

0

Fudbalski savez Crne Gore obavještava sve zainteresovane pojedince da će se u aprilu 2023. godine održati ispit za FIFA agente.

Shodno odredbama FIFA Pravilnika o agentima, koji je Svjetska fudbalska asocijacija usvojila u decembru 2022. godine, polaganje ispita obavezan je uslov za sticanje licence fudbalskog agenta (FIFA agenti) i obavljanja poslova posredovanja u transferu igrača.

Svi zainteresovani za sticanje licence FIFA agenta dužni su da se prijave za polaganje ispita do 15. marta 2023. godine i to isljučivo putem FIFA platforme za registraciju. Link za pristup platformi i prijavu za ispit je sljedeći: https://agents.fifa.com/home  

Ispit za zainteresovane kandidate održaće se 19. aprila u prostorijama Fudbalskog saveza Crne Gore. Kandidati su obavezni da prilikom polaganja ispita obezbijede lap-top računar. Naknada za polaganje ispita, u iznosu od 200,00 eura uplaćuje se na račun FSCG broj 530-13676-16 (NLB banka) prije poolaganja ispita.

FIFA Pravilnik o agentima (prevedena verzija) u kojem su navedeni svi uslovi za polaganje ispita može se pronaći na zvaničnoj interent stranici Fudbalskog saveza Crne Gore na adresi https://fscg.me/files/documents/3309/FIFA%20Pravilnik%20o%20agentima.pdf

Izvorni tekst FIFA Pravilnika o agentima, na engleskom jeziku, može se pregledati i preuzeti na sljedećoj adresi https://www.fifa.com/legal/football-regulatory/agents

Ostavite odgovor

Please enter your comment!
Please enter your name here